lnterkerkelijk koor Langweer
start.

repertoire.

dirigent.

begeleiding.

agenda.

contact.

links.

vrienden IKL.

privacy.

vrienden

Vriend van IKL

 

Particulieren en ondernemers die het Interkerkelijk koor van Langweer een warm hart toedragen, maar niet in de gelegenheid zijn om daadwerkelijk mee te zingen, vinden het fijn om het koor toch te kunnen steunen. Daarom zijn we gestart met Vrienden van IKL.

 

U kunt Vriend van IKL worden door ons financieel te steunen. 

 

Hiervoor kunt u  van ons verwachten dat u:
•  een vooraankondiging van onze concerten ontvangt
•  de mogelijkheid krijgt om een repetitie bij te wonen

•  het recht heeft op het reserveren van twee     

    (zelf betaalde) zitplaatsen

•  door onze koorleden zeer gewaardeerd wordt

 

Particulieren kunnen voor een bijdrage van € 25 per jaar Vriend van het Interkerkelijk Koor van Langweer worden. Ondernemers, die als extra een naamsvermelding op onze posters en programma’s krijgen, kunnen dit voor € 100 worden.

 

Graag willen we u als nieuwe Vriend van IKL welkom heten. Voor meer informatie en aanmelding kunt u  contact opnemen met of een mail sturen naar secretariaat@koorlangweer.nl . Uw bijdrage kan op ons rekeningnummer NL37 RABO 0334 7823 76 worden overgemaakt onder vermelding van Vriend van IKL en het donatiebedrag. 

Onze hoofdsponsors :